Vestvattentjuven, ett av Jämtlands äldsta bygdespel.
Ett bygdespel i 3 akter skrivet av Borgvattenprästen Erik Lindgren ett av Jämtlands äldsta bygdespel.

I bygdesägnerna om Vestvattentjuven har författaren tyckt sig skymta konturerna till ett tidlöst drama, bortom alla årtal och lokala särtraditioner, ett spel om envar. En moralitet om omoral, byggt kring en döskalle och en bunt gråmelerade och trista garn (puken) Målsättningen är - utöver uppförandet av själva spelet - att gynna kultur och näringsliv i denna del av Jämtland och Ragunda kommun samt att lägga en grund för fortsatt verksamhet inom det kulturella området samt att bevara bygdespelstraditionerna i Borgvattnet.

Åskådarplatsen
Scenen

Arrangörer: Bu ek förening - Borgvattnets IK - Studieförbundet Vuxenskolan